Sửa chữa vặt Sửa vặt nhanh Sua chua vat Sua vat nhanh Sửa điện nước tại nhà
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Luật Hà Huy, điện thoại 0913.577.696 (Việt Nam), (0049)017.657.759.572 (Châu Âu) tên giao dịch quốc tế "HAHUY LAW FIRM" được Sở Tư pháp TP Hà Nội cấp giấy phép hoạt động ngày 03/11/2009. Nhãn hiệu Công ty được bảo hộ tại Việt Nam, Ba Lan, Séc và Cộng hòa liên bang Đức. Luật sư Công ty là những chuyên gia pháp...
Hỗ trợ trực tuyến
My status
        Dịch vụ - Tư Vấn Cổ phần hoá Doanh nghiệp
Tư vấn Cổ phần hoá Doanh nghiệp
(2010-03-15 09:28:00)

Trước yêu cầu hội nhập và những đòi hỏi của nền kinh tế, tiến trình cổ phần hoá các Doanh nghiệp Nhà nước đang trong giai đoạn đẩy nhanh tiến độ cùng với việc nâng cao chất lượng Doanh nghiệp được cổ phần hoá. Với khung pháp lý ngày càng hoàn thiện, các Doanh nghiệp đã thuận lợi hơn rất nhiều khi thực hiện cổ phần hoá, tuy nhiên, nhiều Doanh nghiệp vẫn hết sức lúng túng khi đối mặt với những vấn đề phát sinh trước, trong và sau quá trình cổ phần hoá. Để hỗ trợ Doanh nghiệp thực hiện thành công việc cổ phần hoá, đảm bảo tiến độ và mục tiêu yêu cầu, HÀHUY đã hướng đến việc cung cấp gói dịch vụ pháp lý “Tư Vấn Cổ Phần Hoá Doanh Nghiệp” cho Khách hàng với dịch vụ cụ thể sau:

Trước yêu cầu hội nhập và những đòi hỏi của nền kinh tế, tiến trình cổ phần hoá các Doanh nghiệp Nhà nước đang trong giai đoạn đẩy nhanh tiến độ cùng với việc nâng cao chất lượng Doanh nghiệp được cổ phần hoá. Với khung pháp lý ngày càng hoàn thiện, các Doanh nghiệp đã thuận lợi hơn rất nhiều khi thực hiện cổ phần hoá, tuy nhiên, nhiều Doanh nghiệp vẫn hết sức lúng túng khi đối mặt với những vấn đề phát sinh trước, trong và sau quá trình cổ phần hoá. Để hỗ trợ Doanh nghiệp thực hiện thành công việc cổ phần hoá, đảm bảo tiến độ và mục tiêu yêu cầu, HÀHUY đã hướng đến việc cung cấp gói dịch vụ pháp lý “Tư Vấn Cổ Phần Hoá Doanh Nghiệp” cho Khách hàng với dịch vụ cụ thể sau:

Tư vấn về các quy định pháp luật liên quan đến quá trình cổ phần hoá Doanh nghiệp
Các dịch vụ được cung cấp dưới đây nhằm mục đích giúp Doanh nghiệp hình dung cụ thể và nắm rõ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động cổ phần hoá Doanh nghiệp, từ đó nắm thế chủ động, vận dụng luật chính xác và hạn chế tối đa các sai sót trong quá trình thực hiện:
  • Cung cấp danh mục các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động cổ phần hoá Doanh nghiệp và cung cấp toàn văn văn bản Khách hàng quan tâm;
  • Xây dựng bản hướng dẫn tóm tắt về trình tự, thủ tục cổ phần hoá Doanh nghiệp và các vấn đề có liên quan;
  • Hướng dẫn/giải đáp các nội dung quy định pháp luật liên quan đến cổ phần hoá Doanh nghiệp.
Hỗ trợ Khách hàng chuẩn bị và hoàn tất hồ sơ cổ phần hoá
Với một khối lượng không nhỏ các tài liệu, văn bản cần chuẩn bị trong quá trình cổ phần hoá, việc lựa chọn một đơn vị tư vấn pháp lý chuyên nghiệp sẽ giúp Doanh nghiệp giảm thiểu tối đa nhân lực và thời gian để hoàn tất các công việc này. Chúng tôi hỗ trợ Doanh nghiệp thực hiện các công việc sau đây:
  • Lập danh mục các tài liệu cần có trong hồ sơ cổ phần hoá Doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành;
  • Đưa ra các ý kiến tư vấn và trực tiếp soạn thảo các văn bản của Doanh nghiệp trên cơ sở các nội dung đã được Doanh nghiệp thống nhất;
  • Rà soát các tài liệu trong hồ sơ cổ phần hoá Doanh nghiệp nhằm đảm bảo tính pháp lý của các tài liệu này.
Tư vấn/hỗ trợ Khách hàng xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình cổ phần hoá
Trong quá trình cố phần hóa, Doanh nghiệp phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các vấn đề phát sinh liên quan đến các thủ tục và trình tự pháp lý, sự bất đồng và mâu thuẫn liên quan đến quyền và lợi ích của các thành viên. Chính vì vậy, dịch vụ pháp lý này của chúng tôi được thực hiện nhằm tư vấn, hỗ trợ Doanh nghiệp xử lý nhanh chóng và hiệu quả các vấn đề phát sinh, bao gồm cả việc giải trình các nội dung liên quan theo yêu cầu của các chủ thể có thẩm quyền.